Sağlık ve İş Güvenliği

Yazı Boyutu
A
a

Toyota Türkiye'de iş güvenliği ve sağlık birinci öncelikli konudur. "Toyota Yaklaşımı" (Toyota Way) insana saygı ilkesi paralelinde; güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratmak en üst düzey yöneticiden başlayarak tüm Toyota Türkiye çalışanlarının ortak sorumluluğudur. Bu doğrultuda, çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen aktivitelerle iş kazaları ve mesleki hastalıklarının önüne geçilmesi hedeflenir. İş güvenliği Toyota Türkiye'de tüm operasyonların en temel unsuru olarak kabul edilmektedir.

           

 

Hedefimiz iş güvenliği ve sağlık alanında en iyi şirket seviyesidir. Bu hedefe ulaşmak için aşağıdaki ilkeleri esas alırız;

Temel ilkelerimiz

1) Yasal gerekliliklerin tamamına uyum sağlar, tüm çalışanlarımız ve müteahhit firma çalışanlarını iş güvenliği koruyucu malzemelerini kullanmaya teşvik ederiz.

2) Tüm operasyonlarımızda ergonomi ile ilgili standartları göz önünde bulundurarak sağlıklı çalışma ortamları yaratırız.

3) Risk değerlendirmeleri, eğitimler, kaizen(sürekli iyileştirme)’ler, 5S uygulamaları (Sınıflandırma, Düzenleme, Temizlik, Standartlaştırma ve Disiplin) ile kaza, meslek hastalığı ve yangın risklerini sürekli azaltarak yok ederiz. Doğal afetlerle ilgili önlem alır acil durum eylem planları oluştururuz.

4) Tecrübeleri, bilgileri ve başarılı uygulamaları paylaşarak Toyota Türkiye ve diğer Toyota fabrikalarında da iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi hedefleriz.

5) Sağlıklı yaşam bilincini arttırma faaliyetleri ile çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal bakımdan sağlıklı, dinamik ve huzurlu bir yaşam için kendi sağlığını korumasını ve geliştirmesine destek oluruz.