KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk)

Yazı Boyutu
A
a

KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk)

GLOBAL KSS POLİTİKASI

Otomobil üretimi ile topluma katkı

"Toyota, toplumun istekleri doğrultusunda hareket edecek ve otomobiller üreterek insanların hayatlarını zenginleştirecektir. Ve biz müşterilerimize ve paydaşlarımıza olan minnettarlığımızı asla yitirmeyeceğiz. Bu görüş doğrultusunda, Toyota grubu altında bayilerimizin, yan sanayimizin ve diğer bağlı şirketlerin güçlerini bir araya getirmesi ile 21.yüzyılda yeni bir otomobil toplumunun oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyeceğiz."
                                                                                                                                                  Akio Toyoda, Başkan-Toyota Motor Corporation

 

                                                                                

KSS POLİTİKASI

Yeni çevresel değişiklikleri ve KSS konusundaki sosyal ilginin artmasını dikkate alarak sürdürülebilir gelişime katkıda bulunmak.

Toyota Motor Corporation, politikasını tüm bağlı şirketlerle paylaşmıştır ve gereken tüm aktiviteleri planlamaktadır.

                                                                                               

 

KSS POLİTİKAMIZ

Faaliyetlerimizin, toplumun ekonomik gelişimine ve ihracat ve istihdam yolu ile refaha olumlu katkısına inanıyoruz.

İşimizin ve sorumluluklarımızın sosyal, çevresel ve etik etkilerinin farkındayız. Bu nedenle, eğitim ve çevre konularında iyileştirmeye açık alanları göz önüne alarak, KSS politikamızı aşağıdaki gibi belirledik:

"Toplumla birlikte sürdürülebilir gelişim için çevre ve eğitime destek"