Çevre ve Enerji

Yazı Boyutu
A
a

Çevre ve Enerji

Toyota Türkiye, ekonomik kalkınma ve ilerlemenin ekolojik açıdan kabul edilebilir bir esasa dayandırılmasını gelecek kuşaklara karşı sorumluluğun bir gereği olarak temel ilke kabul eder. Misyonu kaliteli otomobilleri çevre dostu üretim koşullarında üretmek olan Toyota Türkiye, yeni teknolojilere yatırım yapmakta, hibrit araç üretimi ile yakıt tüketimini azaltmakta ve Toyota 2050 Çevre Hedefleri ile birlikte doğanın korunmasına katkı sağlamaktadır.

Toyota Türkiye, ürün geliştirme, tasarım ve imalat süreçlerinde küresel Toyota çevre ve enerji politikalarına uyumlu olarak, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içinde gerekli teknolojileri uygulamayı amaçlar.

Toyota Türkiye, bu amaca aşağıdaki faaliyetlerde bulunarak ulaşacağına inanır:

 ·     Doğal kaynak tüketiminin düşük olduğu, daha az atığın üretildiği, daha fazla geri dönüşümlü malzemenin kullanıldığı, daha az enerji tüketimiyle birlikte emisyon ve gürültü değerlerinin çevreyi daha az etkilediği, biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesine katkı sunan ortamlarda araç üretmek,

·     Çevre ve enerji boyutları ile bağlantılı bütün yasal şartlar ile Toyota Türkiye’nin kabul ettiği diğer çevre ve enerji koruma gerekliliklerini yerine getirmek, enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile çevre ve enerji performansını sürekli artırmak, iklim değişikliğine olan etkiyi azaltmak,

·     Çevre kirliliğini önleme ve enerji tüketimini azaltmayla ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme "kaizen" yapmak, bunların uygulanmasını ve sonuçlarını takip etmek,

·     Çalışanlarını, müteahhitlerini ve tedarikçilerini eğiterek çevre koruma ve enerji kullanım bilincinin gelişmesini sağlamak,

·     Çevresel risklerin en aza indirilmesi, kirliliğin önlenmesi, atıkların azaltılması ve geri kazanılmasını sağlamak,

·     Çevre ve enerji yönetim sistemi çalışmaları ve çevre koruma uygulamaları ile ilgili müşteriler, tedarikçiler ve kamu kuruluşları ile açık iletişim içinde olmak,

Toyota Türkiye bu faaliyetleri gerçekleştirmek için çevre ve enerji yönetim sistemi içinde her yıl “amaç” ve “hedefler” koymayı, bu şekilde çevre koruma performansını sürekli geliştirmeyi, bununla ilgili tüm bilgi ve kaynakları sağlamayı ilke olarak taahhüt eder.
 
Revizyon tarihi: 07/11/2019
Revizyon no: 05