TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş.
Yazı Boyutu
a A

Eğitim Politikası

En önemli faaliyetlerden birisi olan eğitim, çalışanların iş performansları ile doğrudan bağlantılıdır. Toyota ve Toyota Türkiye'de eğitim ve gelişim sürekli bir işlemdir.

Kurumsal etkinlik için, çalışanların potansiyellerinin geliştirilmesi, Toyota Türkiye'nin kritik bir görevidir.

Toyota Way'in vazgeçilmez bileşenlerinden olan "görev başında eğitim", yüksek teknoloji gerektiren üretim tekniklerini, çalışanlarımızın kendi kendilerine öğrenmelerine imkan sağlamaktadır.

Yapılan işin veya verilen sorumluluğun gerekliliklerine göre çalışanlarımız bir haftadan birkaç yıla kadar varan sürelerde Japonya'daki ana firmaya ait birimlere eğitim ve geliştirme ve hatta bizzat çalışma maksatlı gönderilmektedir.

TMMT Eğitim Politikası:
  • İş başında eğitim yöntemi ile, üretken ve yetenekli işgücü yaratmak,
  • Şirket içi eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yönetilmesi
  • Yeni sorumluluklarına hazırlamak için, yükselmiş olan çalışanlara gerekli eğitim verilmesi
  • Eğitim faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi
  • Çalışanların bilgilerinin, yeteneklerinin ve tecrübelerinin güncellenmesi ve arttırılması
  • İş tatmini ve motivasyon seviyesini yükseltmek
  • Yapıcı bir çalışan-işyeri ilişkisi kurulmasını desteklemek
  • Çalışanların yöneticilik yeteneklerini geliştirmek