TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş.
Yazı Boyutu
a A

Diğer Çevre Faaliyetleri

 
Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi Faaliyetleri

 

KAPSAM

 

TMMT’nin Çevre yönetim sistemi, motorlu araç üretimi, araç yedek parça üretimi ve bu parçalara ait kalıp üretimini kapsamaktadır.

 

Araç ve parça tasarımı Japonya TMC’de yapıldığından dolayı kapsam dışındadır. Fabrika sınırları içinde bulunan TME-T bünyesinde yapılan bazı faaliyetler kapsama dahil edilmiştir. (Üretim makinalarının seçimi, kurulumu, malzeme, tedarikçilerin seçimi, ofis faaliyetleri vb.)

TME kapsam dışında tutulan faaliyetleri aşağıda verilmiştir:

 • Ürün tasarım ve geliştirme faaliyetleri (TMC ve TME tarafından yapılmaktadır.)
 • Aracın nihai müşteriye satışı (ALC firması tarafından yapılmaktadır)
 • Yatırım satın alma faaliyetler
 • Yan sanayi geliştirme faaliyetleri
 • Yan sanayi proje yönetimi

 

TLST (Toyota Logistics Service Turkey) firmasının yapmış olduğu faaliyetler sonucu ortaya çıkan boyutlar da kapsam içine alınmıştır. (Araç kabul operasyonu, sahaya araç sürüşü ve parkı, tır ile limanlara araç sevkiyatı, ofis faaliyetleri vb.)

 

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi:

 

TMMT, çevre boyutlarını yönetmek, çevre performansını sürekli iyileştirmek için ISO 14001 standartlarına uygun yönetim sistemlerini kurmuş, uygulamakta, sürdürmekte ve sürekli iyileştirmektedir. 2020 yılına kadar geçerli olan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almıştır.

 • Kaynak kullanımını optimize eder.
 • Yönetmeliklere uyarken, çevresel projelere de gönüllü olarak yatırım yapar.
 • Çevresel projeleri planlar ve uygular.
 • Çevresel performansta ve uygulamalarda devamlılığı temel kabul eder.
 • Bu konudaki beklentileri karşılamak için yapılan tüm etkinlikleri destekler.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi:

TMMT, ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin kurulması ve işletilmesi ile doğal hayatın korunmasını, çevre kirliliğinin önlenmesini ve enerji tüketiminin azaltılmasını amaç edinmiştir. TMMT, 2020 yılına kadar geçerli olan ISO 50001  Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almıştır.


 Kaynak Kullanımı ile ilgili gerçekleştirdiğimiz faaliyetler: 

 • Tüm atıklardan %100 geri dönüşüm.
 • Baca gazı işleme tesislerimizde, bacadan çıkan gazların doğaya zararsız hale getirilmesi.
 • Su bazlı boya kullanımı ile baca gazı emisyon miktarında %40 azaltımın sağlanması.
 • Aydınlatma, ısıtma ve elektrik üretiminde bazı alanlarda güneş enerjisinin kullanılması.
 • Su tüketimi azaltım faaliyetleri
 • LED dönüşüm faaliyetleri
 • Steamless Projesi
 • Hava kaçakları önleme faaliyetleri
 • Kompresör verim iyileştirme faaliyetleri
 • Motor verimliliği iyileştirme faaliyetleri
 • Fabrika biyolojik çeşitlilik raporunun hazırlanması

Ayrıca;
 

Toyota Türkiye, ortak çalıştığı diğer şirketlerin de çevre konusundaki gelişim faaliyetlerini desteklemektedir.

 • Çevre eğitimleri  ile çalışanların çevre bilinci geliştirilmektedir.
 • Her yıl Haziran ayı, "Çevre ayı" olarak belirlenmiştir. Bu ayda, şirket dışı kurum ve uzmanların katılımı ile seminerler, paneller düzenlenerek çevre bilinci arttırılmaktadır .