TOYOTA OTOMOTİV SANAYİ TÜRKİYE A.Ş.
Yazı Boyutu
a A

Diğer Çevre Faaliyetleri

AB Çevre Ödülleri:
 
TMMT, Toyota Çevre Yönetim Sistemi 360⁰ yaklaşımı olarak hammadde, enerji, su, atık, atıksu, kimyasal maddeler, hava kalitesi ve iklim değişikliği, çevresel risk ve performans yönetimi uygulamaları ile 2014 yılında başvurduğu Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Yönetim Kategorisi’nde finalist ödülü almıştır.
AB üyesi ülkelerde 1987’den bu yana verilmekte olan AB Çevre Ödülleri, 2006 yılından bu yana Türkiye’de REC Türkiye’nin ulusal sekretarya görevi ile yürütülmektedir ve ülkemizde sürdürülebilirlik için inovasyonun teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Değerlendirme sürecinde başvuru konusu projenin Avrupa'da veya dünyada ilk defa uygulanıyor olması ile, ilgili projenin çevresel, ekonomik ve sosyal olarak katkı sağlaması önem taşımaktadır.
 
ISO 14001 Belgesi:
Onaylanmış hassas çevre yönetimi ve sürekli gelişim prensipleri çalışmalarıyla, TMMT, 2017 yılına kadar geçerli olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası'nı almıştır.
 
Buna ek olarak TMMT;
 
 • Kaynak kullanımını optimize eder
 • Yönetmeliklere uyarken, çevresel projelere de gönüllü olarak yatırım yapar
 • Çevresel projeleri planlar ve uygular
 • Çevresel performansda ve uygulamalarda devamlılığı temel kabul eder
 • Bu konudaki beklentileri karşılamak için yapılan tüm etkinlikleri destekler

 Kaynak Kullanımı ile ilgili faaliyetler:
 
 • Tüm atıklarımızı %100 geri dönüştürüp, son üç yılda atıklarımızı %40 azalttık
 • Baca gazı işleme tesislerimizde, bacadan çıkan gazları doğaya zararsız hale getiriyoruz
 • Su bazlı boya kullanımı ile baca gazı emisyon miktarını %40 azalttık
 • Aydınlatma, ısıtma ve elektrik üretiminde güneş enerjisinden faydalanıyoruz
 • Çatılardan yağmur suyu toplayarak doğal su kaynaklarından tasarruf ediyoruz
 
 
Diğer:
 
 • Toyota Türkiye, ortak çalıştığı diğer şirketlerin de çevre konusundaki gelişim faaliyetlerini desteklemektedir
 • Eğitimler yardımı ile, çalışanların çevre bilinci geliştirilmektedir.
 • Her yıl Haziran ayı, "Çevre ayı" olarak belirlenmiştir. Bu ayda, şirket dışı kurum ve uzmanların katılımı ile seminerler, paneller düzenlenerek çevre bilinci artırılmaktadır